„Ideą Instytutu jest pomagać i dzielić się wiedzą jak żyć zdrowo.”

Author Archives: adam493

Prof dr hab. med. Mieczysław Pasowicz

Lekarz praktykujący w kardiologii, radiologii serca i chorobach wewnętrznych. Profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Pomysłodawca i kierownik pierwszego w Polsce cyfrowego szpitala z nowoczesnym Centrum Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny, w którym wdrożył po raz pierwszy w Polsce nieinwazyjne badania tętnic wieńcowych przy pomocy wielorzędowego tomografu komputerowego. Założyciel i pierwszy prezes Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK. Pomysłodawca pierwszego w Polsce Centrum E-zdrowie i ekspert w zakresie telemedycyny, nieinwazyjnego obrazowania serca i naczyń przy pomocy Tomografii Komputerowej i Magnetycznego Rezonansu.

Autor i współautor ponad 150 oryginalnych i poglądowych i kazuistycznych, około 15 rozdziałów w podręcznikach i redaktor naukowy 8 książek, ponad 300 ustnych i plakatowych prezentacji w zakresie kardiologii, radiologii, telemedycynie , zdrowia publicznego i zarządzania.

Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Szpitali od 1994 roku w tym w latach 2002-2006 I wiceprezydent; Założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali. W latach 2004-2008 przewodniczący Grupy Roboczej „Zdrowie” Klastra Life Science w Krakowie. Założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Inklamed, a także Prezes MOO PCK w Krakowie.

Członek American Society of Cardiology i European Society of Cardiology.

Prof. Dr n. Farm. i n. Med. Wiktor Stelmach

Członek Zarządu IPZ

Laureat nagrody Ministra Oświaty I Wychowania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Profesor Międzynarodowego Uniwersytetu Otwartego Medycyny Komplementarnej.
Członek National Geographic Society.
Członek Rzeczywisty Instytutu Akupunktury oraz Leków Naturalnych Brytyjskiej Wspólnoty Narodów.
Członek zarządu Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Autor licznych opracowań nowoczesnych technologii w zakresie produkcji i kontroli jakości leków, jak również autor receptur leków ziołowych Antistress i Cyrkulen.

Dr Piotr Kardasz

Wiceprezes IPZ

Dr Piotr Kardasz Doktor nauk przyrodniczych – ekolog, pedagog, architekt krajobrazu. Autor popularnych programów przyrodniczych w TV i Radiu, publicysta, autor filmów i szeregu książek popularyzujących przyrodę i zdrowy styl życia. agrodzony złotym medalem na Eureka 2003 w Brukseli za ekologiczną technologię Izoling. Ponadto działacz samorządowy zaangażowany w ochronę dziedzictwa przyrody i promocję sportu dla zdrowia.

Andrzej Buchczyk

CV na podstawie WHO IS WHO Encyklopedii biograficznej z życiorysami znanych Polaków.

Prezes IPZ

Buchczyk Andrzej uprawiał wyczynowo kolarstwo, trener kolarstwa, wykształcenie techniczne, Dyplom w specjalności Budowa Maszyn, właściciel Jednostki Innowacyjno Wdrożeniowej. Jest autorem 11 patentów.
Długoletni Prezes Śląskiej Federacji Cyklistów i Śląskiego Związku Kolarskiego, Przewodniczący Społecznego Komitetu Rowerem po Kraju, pomysłodawca i współtwórca pierwszego miesięcznika „Świat Roweru” i magazynu” Rowery”. Liczne specjalistyczne artykuły z zakresu kolarstwa i cyklistyki w prasie krajowej i zagranicznej. Organizator cyklicznych „Wyścigów Wieczoru” dla niestowarzyszonych. Były redaktor stałej rubryki „Kolarska Szkoła Dziennika Wieczoru” współprowadzący cyklicznego programu telewizyjnego „ Magazyn Rower”. Autor wielu nagrań w tematyce mechaniki rowerowej, Zasłużony dla Kolarstwa Polskiego, Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za udział w tworzeniu produktu turystycznego, liczne podziękowania za działalność społeczną, twórca modelu infrastruktury rowerowej na Śląsku.