Lekarz praktykujący w kardiologii, radiologii serca i chorobach wewnętrznych. Profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Pomysłodawca i kierownik pierwszego w Polsce cyfrowego szpitala z nowoczesnym Centrum Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny, w którym wdrożył po raz pierwszy w Polsce nieinwazyjne badania tętnic wieńcowych przy pomocy wielorzędowego tomografu komputerowego. Założyciel i pierwszy prezes Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK. Pomysłodawca pierwszego w Polsce Centrum E-zdrowie i ekspert w zakresie telemedycyny, nieinwazyjnego obrazowania serca i naczyń przy pomocy Tomografii Komputerowej i Magnetycznego Rezonansu.

Autor i współautor ponad 150 oryginalnych i poglądowych i kazuistycznych, około 15 rozdziałów w podręcznikach i redaktor naukowy 8 książek, ponad 300 ustnych i plakatowych prezentacji w zakresie kardiologii, radiologii, telemedycynie , zdrowia publicznego i zarządzania.

Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Szpitali od 1994 roku w tym w latach 2002-2006 I wiceprezydent; Założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali. W latach 2004-2008 przewodniczący Grupy Roboczej „Zdrowie” Klastra Life Science w Krakowie. Założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Inklamed, a także Prezes MOO PCK w Krakowie.

Członek American Society of Cardiology i European Society of Cardiology.