Członek Zarządu IPZ

Laureat nagrody Ministra Oświaty I Wychowania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Profesor Międzynarodowego Uniwersytetu Otwartego Medycyny Komplementarnej.
Członek National Geographic Society.
Członek Rzeczywisty Instytutu Akupunktury oraz Leków Naturalnych Brytyjskiej Wspólnoty Narodów.
Członek zarządu Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Autor licznych opracowań nowoczesnych technologii w zakresie produkcji i kontroli jakości leków, jak również autor receptur leków ziołowych Antistress i Cyrkulen.